โปรดระมัดระวังและอย่าหลงเชื่อ! เพจปลอมแอบอ้าง เครื่องหมายการค้า/บริการ “BDMS” ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

เนื่องจากปรากฏว่ามีการแอบอ้างนำภาพถ่ายของผู้บริหารและเครื่องหมายการค้า/บริการ “BDMS” ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประกอบการโฆษณาประชาสัมพันธ์แนะนำและชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมลงทุนซื้อหุ้นและกองทุนของกลุ่มโรงพยาบาลในเครือบริษัท
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่อโซเซียลช่องทางต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์แนะนำและชักชวนให้เข้าร่วมลงทุนดังกล่าว
เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ ใช้ชื่อย่อ “BDMS” นั้น จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เท่านั้น

จึงขอท่านโปรดระมัดระวังและอย่าหลงเชื่อ

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
โทร. 0-5505-1724
—————————————
#โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก #BangkokHospitalPhitsanulok
#ทุกบริการคือความใส่ใจ #ทุกความห่วงใยนั้นมอบให้คุณ

ดูน้อยลง
แหล่งที่มา :

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ผ่าตัดหัวเข่า

ผ่าตัดเข่าเทียม พิษณุโลก แผลเล็ก เจ็บน้อย

การอักเสบของข้อเข่าหรือจากอุบัติเหตุผู้ป่วยจะรู้สึกปวดเวลาเดินหรือขึ้นลงบันได ถ้ามีความเสียหายรุนแรงขึ้นจะรู้สึกปวดแม้ขณะนั่งหรือนอน

อ่านต่อ »