คลินิกกุมารเวช >
นพ.วิชาญ กิตติประพันธ์

นพ.วิชาญ กิตติประพันธ์

ศึกษาสาขา : กุมารแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.
  • วันศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 08.30 – 13.00 น. และ 17.00 – 20.00 น.

ติดต่อนัดหมาย นพ.วิชาญ กิตติประพันธ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724