คลินิกอายุรกรรม, คลินิกโรคไต >
นพ.ธีระชัย ธรรมาธิวัฒน์

นพ.ธีระชัย ธรรมาธิวัฒน์

ศึกษาสาขา : อายุรแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์โรคไต

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • จบแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.ธีระชัย ธรรมาธิวัฒน์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724