ศูนย์รังสีวิทยา (X-Ray) >
พญ.ศศิภา พิมพ์สอน

พญ.ศศิภา พิมพ์สอน

ศึกษาสาขา : รังสีวิทยา

ความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรรังสีวินิจฉัย ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.ศศิภา พิมพ์สอน ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-724 ฉุกเฉิน 1724

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724