คลินิกกระดูกและข้อ >
นพ.พิศณุ เรืองฤทธา

นพ.พิศณุ เรืองฤทธา

ความเชี่ยวชาญ : Foot and Ankle Surgery

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย นพ.พิศณุ เรืองฤทธา ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724