คลินิกกุมารเวช >
พญ.เปมิกา สุขุปัญญารักษ์

พญ.เปมิกา สุขุปัญญารักษ์

ศึกษาสาขา : กุมารแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : เฉพาะทางต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซั่ม

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.เปมิกา สุขุปัญญารักษ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724