คลินิกอายุรกรรม >
นพ.ณัฐพล พฤทธิ์พงศ์พันธุ์
นพ. ณัฐพล พฤทธิ์พงศ์พันธุ์

นพ.ณัฐพล พฤทธิ์พงศ์พันธุ์

ศึกษาสาขา : อายุรแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : เฉพาะทางโรคติดเชื้อ

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

ตารางออกตรวจ :

  • วันอังคาร เวลา 08.30 – 20.00 น.
  • วันพุธ เวลา 09.00 – 17.00 น.
  • วันพฤหัส เวลา 08.30 – 15.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.ณัฐพล พฤทธิ์พงศ์พันธุ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724