ศูนย์อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน >
นพ.เชฐพล ตั้งค้าวานิช

นพ.เชฐพล ตั้งค้าวานิช

ศึกษาสาขา : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.นเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพุทธชินราช

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.เชฐพล ตั้งค้าวานิช ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-724 ฉุกเฉิน 1724

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724